Salt-Boemel vergadert digitaal

In verband met de coronamaatregelen heeft de Algemene Ledenvergadering op 8 maart j.l. digitaal plaatsgevonden. Circa 30 leden volgden de vergadering via MS Teams.
Voorzitter Remco van Steenbergen opende de vergadering door te refereren aan het coronajaar. Direct na de Snerttocht gingen we ‘op slot’, maar vanaf juni t/m oktober konden nog diverse activiteiten en tochten worden georganiseerd, zowel in kleine als in grote groepen.
Belangrijkste agendapunt was de uitslag van de enquête die de vereniging onder haar leden heeft gehouden. Hoewel de meeste leden zeggen tevreden te zijn over het reilen en zeilen in de club, is het fietsen in de diverse (snelheids)groepen een aandachtspunt. De veiligheid moet voorop staan, en alle leden dienen ook hun eigen verantwoordelijkheid hierin te nemen.
Zolang de lockdown van kracht is zal er niet in groepen worden gereden. De Snerttocht van 14 maart kan individueel of met tweetallen worden gereden. Het maakt niet uit waar en hoever je rijdt. Wél is er snert na afloop: tussen 11 en 14 uur is er een afhaalmogelijkheid bij ‘t Stadscafé!