Bestuur

Tijdens de ALV van 7 maart 2022 is Famke Lootens benoemd als bestuurslid. Zij neemt de plaats in van Remco van Steenbergen, die 8 jaar bestuurslid is geweest en niet meer herkiesbaar was.

Fred Kolkman heeft na de ALV om persoonlijke redenen besloten zijn bestuursfunctie neer te leggen. De ontstane vacature wordt z.s.m. ingevuld.

Marc Spoek

Voorzitter

Tel. 06-30014634

Onno Hoff

Secretaris

Tel. 06-83135024

Fred Gelmers

Penningmeester,
tevens Ledenadministratie

Tel. 06-22974621

Famke Lootens

Bestuurslid

Tel. 06-25505791

Het postadres van WV Salt-Boemel is:
Cornelia de Langelaan 2
5301 HZ Zaltbommel