Over Salt-Boemel

De Vereniging

Wielervereniging Salt-Boemel is een fietsvereniging uit Zaltbommel. De club is opgericht op 31 januari 1974. Sinds 2003 is Salt-Boemel aangesloten bij de Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU), de overkoepelende organisatie van toerfietsverenigingen in Nederland. Het ledental van de vereniging bedraagt nu (eind 2022) ongeveer 140 leden.

Activiteiten

Van begin maart tot half oktober kan er iedere zondag gefietst worden bij Salt-Boemel. Meestal worden er ritten van 60 tot 90 kilometer gereden. Op een aantal zondagen worden er wat langere afstanden gefietst.
Op woensdag- en donderdagavond – gedurende de zomertijd – en vrijdagochtend wordt er ook gereden. Meer hierover is te vinden in de Toerkalender.

Lidmaatschap

Word je lid na 1 juli, dan betaal je de helft van de genoemde contributiebedragen. Word je lid na 1 oktober, dan betaal je pas het jaar daarop voor het eerst contributie. De betaling vindt plaats via automatische incasso.

Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU)

Bij het lidmaatschap van Salt-Boemel is ook het lidmaatschap van de NTFU inbegrepen. Voor 38,08 euro ben je lid en ontvang je een NTFU-ledenpas. Bij het lidmaatschap van de NTFU is een aansprakelijkheids-, ongevallen- en fietsverzekering inbegrepen.
Bovendien ontvangen NTFU-leden het Fietssport Magazine. Dit magazine verschijnt vier maal per jaar. Naast verenigingsnieuws worden in Fietssport Magazine verslagen van toertochten, nieuwtjes op fietsgebied e.d. gepubliceerd. Ook bevat elk nummer de NTFU kalender van die periode, dit is een overzicht van alle tochten die door de verenigingen die bij de NTFU zijn aangesloten worden georganiseerd.

Leden die al lid zijn van de NTFU via een andere vereniging betalen hun lidmaatschap bij die vereniging.
Voor meer informatie en ledenvoordeeltjes zie de website van de NTFU.

Lid worden? Vul dan hier het inschrijfformulier in.

Kleding

Alle leden worden geacht tijdens clubtochten in de paarse kleding van Salt-Boemel te rijden. Daarom word elk lid in de gelegenheid gesteld tegen een aanzienlijke korting clubkleding te bestellen. In principe betaal je maar de helft van de inkoopprijs. De prijzen die je betaalt zijn afhankelijk van de ordergrootte.

Wil je kleding bestellen? Kijk dan hier voor de procedure.

Clubregels

Voor de ‘regels’ die we als club hanteren verwijzen we je naar de statuten en het huishoudelijk reglement. De statuten zijn door de leden op de bijzondere algemene ledenvergadering van 31 maart 2022 vastgesteld, het huishoudelijk reglement in de ledenvergadering van 7 maart 2022.

Naast de formele regels hanteren we ook gedragsregels. We verwachten van de leden dat zij zich hier ook aan houden:

 • We rijden in de nieuwe clubkleding.
 • We rijden in groepen van ca. 14 renners. En we zijn samen uit en samen thuis.
 • Volg de adviezen en instructies van toerleider en/of wegkapiteins op.
 • Rijd je op kop, denk eraan dat je de verantwoordelijkheid hebt voor de groep achter je. Let op de route, op de snelheid die je rijdt en waarschuw de groep voor tegenliggers, obstakels e.d. en andere weggebruikers dat de groep er aan komt.
 • We houden ons in principe aan de snelheid die past bij de groep (zie ‘Toerkalender’). Deze is echter geen doel op zich. Dus pas je tempo aan als de situatie daarom vraagt, bijvoorbeeld in de bebouwde kom (denk eraan, je rijdt in een groep!).
 • Als kruispunten onoverzichtelijk en druk zijn, stop en wacht tot de hele groep kan oversteken.
 • Trek na bochten rustig op, zodat iedereen in de groep kan aansluiten.
 • Als je de weg niet weet, stop of draai niet abrupt, maar rij rustig rechtdoor. Doe dit zoveel mogelijk als groep, waarna we gezamenlijk omkeren en de goede weg kunnen nemen.
 • We waarschuwen voor obstakels en gevaarlijke situaties. Geef waarschuwingen die voor of achter je worden gegeven door in de groep (doe het verbaal en met gebaren).
 • De ritten zijn geen wedstrijden. Ga niet racen of voor het peloton uitrijden. Houd je aan de afgesproken snelheid van de groep.
 • Houd rekening met nieuwe deelnemers in de groep
 • Indien je als rijder een deel van de rit meerijdt en onderweg een andere route kiest, geef dat dat aan bij de toerleider en de wegkapitein.
 • Als je het tempo niet aan kan, geef het op tijd door zodat het tempo van de groep kan worden aangepast en ga zoveel mogelijk op de tweede rij in het peloton rijden.
 • Rij niet met losse handen in de groep; houd je handen aan of boven de remmen (dus niet de handjes los op het stuur).
 • Bij pech (lekrijden) rij naar een veilige plek. Help elkaar met de reparatie en de wacht met elkaar tot de band is vervangen of de reparatie is gedaan.
 • Zorg altijd voor voldoende drinken en eten voor onderweg en eet en drink op een veilige plek. Gooi geen afval in de berm.
 • Ga niet telefoneren of fotograferen op de fiets.
 • Praat gezamenlijk nog even gezellig na op de Markt

Fietsen bij Salt-Boemel heeft naast het sportieve vooral ook een sociaal aspect!

Wielervereniging Salt-Boemel is aangesloten bij de Kamer van Koophandel Rivierenland onder nr. 40156543.
De vereniging is bovendien aangesloten bij de NTFU onder verenigingsnummer 05141.
Het bankrekeningnummer van Salt-Boemel is NL33RABO0374347972.