Over Salt-Boemel

De Vereniging

Wielervereniging Salt-Boemel is een fietsvereniging uit Zaltbommel. De club is opgericht op 31 januari 1974. Sinds 2003 is Salt-Boemel aangesloten bij de Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU), de overkoepelende organisatie van toerfietsverenigingen in Nederland. Het ledental van de vereniging bedraagt nu (eind 2022) ongeveer 140 leden.

Activiteiten

Van begin maart tot half oktober kan er iedere zondag gefietst worden bij Salt-Boemel. Meestal worden er ritten van 60 tot 90 kilometer gereden. Op een aantal zondagen worden er wat langere afstanden gefietst.
Op woensdag- en donderdagavond – gedurende de zomertijd – en vrijdagochtend wordt er ook gereden. Meer hierover is te vinden in de Toerkalender.

Lidmaatschap

Word je lid na 1 juli, dan betaal je de helft van de genoemde contributiebedragen. Word je lid na 1 oktober, dan betaal je pas het jaar daarop voor het eerst contributie. De betaling vindt plaats via automatische incasso.

Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU)

Bij het lidmaatschap van Salt-Boemel is ook het lidmaatschap van de NTFU inbegrepen. Voor 38,08 euro ben je lid en ontvang je een NTFU-ledenpas. Bij het lidmaatschap van de NTFU is een aansprakelijkheids-, ongevallen- en fietsverzekering inbegrepen.
Bovendien ontvangen NTFU-leden het Fietssport Magazine. Dit magazine verschijnt vier maal per jaar. Naast verenigingsnieuws worden in Fietssport Magazine verslagen van toertochten, nieuwtjes op fietsgebied e.d. gepubliceerd. Ook bevat elk nummer de NTFU kalender van die periode, dit is een overzicht van alle tochten die door de verenigingen die bij de NTFU zijn aangesloten worden georganiseerd.

Leden die al lid zijn van de NTFU via een andere vereniging betalen hun lidmaatschap bij die vereniging.
Voor meer informatie en ledenvoordeeltjes zie de website van de NTFU.

Lid worden? Vul dan hier het inschrijfformulier in.

Kleding

Alle leden worden geacht tijdens clubtochten in de paarse kleding van Salt-Boemel te rijden. Daarom word elk lid in de gelegenheid gesteld tegen een aanzienlijke korting clubkleding te bestellen. In principe betaal je maar de helft van de inkoopprijs. De prijzen die je betaalt zijn afhankelijk van de ordergrootte.

Wil je kleding bestellen? Kijk dan hier voor de procedure.

Clubregels

Voor de ‘regels’ die we als club hanteren verwijzen we je naar de statuten en het huishoudelijk reglement. De statuten zijn door de leden op de bijzondere algemene ledenvergadering van 31 maart 2022 vastgesteld, het huishoudelijk reglement in de ledenvergadering van 7 maart 2022.

Naast de formele regels hanteren we ook gedragsregels. We verwachten van de leden dat zij zich hier ook aan houden:

 • We rijden in de clubkleding
 • We rijden 2 aan 2, ook als er een sterke (zij)wind staat
 • De sterken houden de minder sterken zoveel mogelijk uit de wind
 • We houden ons aan de snelheid die past bij de groep (zie ‘Toerkalender’), we zijn tenslotte een toervereniging!
 • Bij obstakels wordt er duidelijk gewaarschuwd
 • Binnen de bebouwde kom wordt er aangepast en veilig gereden
 • We houden rekening met de zwakkeren in de groep
 • Er wordt als groep gereden, dus: samen uit, samen thuis
 • Er wordt extra rekening gehouden met nieuwe deelnemers in de groep
 • Bij pech wordt op elkaar gewacht
 • Er wordt opgelet dat bij het overnemen, de snelheid niet constant wordt opgevoerd
 • Afval in de achterzak en thuis in de bak
 • Naarmate de groep groter is, wordt er langzamer gas gegeven na de bocht. Achterblijvers krijgen voldoende tijd om aan te haken
 • Praat gezamenlijk nog even gezellig na op de Markt

Fietsen bij Salt-Boemel heeft naast het sportieve vooral ook een sociaal aspect!

Wielervereniging Salt-Boemel is aangesloten bij de Kamer van Koophandel Rivierenland onder nr. 40156543.
De vereniging is bovendien aangesloten bij de NTFU onder verenigingsnummer 05141.
Het bankrekeningnummer van Salt-Boemel is NL33RABO0374347972.